Book rundvisning

HHX

EN GYMNASIAL UDDANNELSE MED EN Stærk økonomisk og international profil

HHX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelse på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser.

De centrale fag på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Efter HHX kan du læse videre på universitetet eller på andre videregående uddannelser. Du kan også vælge at gøre karriere i en virksomhed. Vores studenter uddanner sig til alt fra jurister og økonomer til journalister og lærere, og arbejder med alt fra salg, eksport og marketing til produktudvikling og udvikling af egen virksomhed.

Klassiske gymnasiale fag samt profilfag
I løbet af de tre år på HHX, har du en række klassiske gymnasiale fag såsom matematik, dansk, sprog, historie og samfundsfag. Profilfagene på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret.

Innovation og samarbejde med virksomheder
PÅ HHX har vi en strategi for at blive stærk indenfor markedsføring, økonomi og innovation. Vi er derfor i en proces omkring opbygning af et stærkt samarbejde med en række lokale små og mellemstore virksomheder. Derudover er vi også i færd med at oparbejde en stærk international profil, dels gennem faget international økonomi, som en række elever har på højt niveau, og dels via studierejser til f.eks. lande i EU, hvor eleverne på HHX oplever EU’s institutioner og embedsmænd på tæt hold.

Studieretningsfag
Afsætning A, Innovation B

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. På studieretningen Innovation får du nemlig rig lejlighed til at prøve dine idéer af, udvikle dem i samarbejde med dine holdkammerater og dine undervisere og få dem bedømt af ledere og faglige eksperter fra erhvervslivet. Endvidere lærer du en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i tæt konkurrence med andre.

Studieretningsfag
Afsætning A, International Økonomi A

Interesserer du dig for økonomi og politik, og vil du lære mere om, hvordan de to størrelser er tæt forbundet, så er studieretningen International Økonomi noget for dig. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du skal arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering. Du lærer at udarbejde virksomheds-, markeds- og regnskabsanalyser med fokus på både den lokale, den internationale og den globale virksomhed.

Obligatoriske fag uanset studieretning

En HHX består af nedenstående obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Afsætning B
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervsjura C
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi B

 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau hvis det er et fortsættersprog:
  – Tysk begyndersprog
  – Tysk fortsættersprog
  – Spansk begyndersprog
  – Spansk fortsættersprog.


Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Mindst fire fag på A-niveau

En HHX består af fag på tre niveauer: A, B og C. Det højeste niveau er A.

Man skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Tilvælg ekstra fag på A-niveau

Som HHX-elev har du mulighed for at vælge flere end fire fag på A-niveau.

I alle de fag, du har på A-niveau, skal du op i mindst én eksamen. Hvis du har mere end fire A-niveau fag, så stiger antallet af eksamener også. Har du f.eks. 5 fag på A-niveau, skal du op i 11 eksaminer frem for det normale antal på 10.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis.

Mindst 10 eksaminer

På HHX skal du op til mindst 10 eksaminer i alt på de tre år.

På grundforløbet skal du til prøver i Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Prøvekaraktererne kommer på eksamensbeviset, men de to prøver tæller ikke med i det samlede antal eksaminer.

Du skal kun til eksamen i nogle af dine fag. Da eksamen bestemmes ved eksamensudtrækket, kan sammensætningen være vidt forskellig fra elev til elev. Dog ligger det fast, at alle HHX-elever skal til eksamen i:

 • Dansk A, skriftlig
 • SOP (Studieområdeprojektet), mundtlig

Vi tilbyder følgende valgfag på HHX:

 • Innovation B
 • Tysk C
 • Samfundsfag B
 • Filosofi C
 • Idræt C
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Organisation C
 • Psykologi C
 • International økonomi A
 • Matematik A


Som udgangspunkt indgår der altid 2 centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene udgør sammen med de obligatoriske fag og valgfag dit samlede studieretningsforløb, og vi tilbyder en lang række tidssvarende, spændende og anvendelsesorienterede fag.

Vi har fokus på, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i læringsprocessen. Med en merkantil studentereksamen (HHX) fra os er du således klædt rigtig godt på til videregående uddannelse og job i Danmark – eller udlandet.

Direkte efter 9. klasse

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse
 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts


Direkte efter 10. klasse

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse
 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts


Ikke direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på. Derefter vurderer lederen af skolen, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller har du ansøgt for sent, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelse på HHX

Du kan søge om optagelse via www.optagelse.dk 

I 9. eller 10. klasse

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du må i alt vælge max. fem uddannelsesønsker.

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

Slide

FUN FACTS

92%

HAR FÅET

NYE VENNER

PÅ SKOLEN

Slide

FUN FACTS

55%
LYTTER
TIL

TOPGUNN

Slide

FUN FACTS

57%

VIL LÆSE

VIDERE PÅ

UNIVERSITET

Slide

FUN FACTS

62%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

VI HJÆLPER DIG MED SPØRGSMÅL

I studievejledningen får du hjælp til optagelse, valg af studie/studieretning og støttemuligheder.

Michael Gransøe
Studievejleder
EUD/EUX Teknisk og Proces og AMU
+45 72 29 04 22
mig@neg.dk

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder
EUD/EUX Business, 10. klasse, HHX og HTX
+45 30 70 18 67
kaje@neg.dk

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.