Book rundvisning

HTX

EN NATURVIDENSKABELIG OG TEKNOLOGISK UDDANNELSE

HTX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelse på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Med en HTX-studentereksamen i hånden er du godt rustet til fremtiden. Du vil måske være læge, ingeniør, bioanalytiker eller multimediedesigner – mulighederne er mange. Med dybdegående viden i de naturvidenskabelige fag kombineret med IT-færdigheder, har du et godt afsæt. Vores HTX-studenter arbejder bl.a. i sundhedssektoren, med produkt og systemudvikling, med byggeri og arkitektur, og med forskning og undervisning. Mange af vores studenter læser videre på et universitet, på ingeniørhøjskoler eller på erhvervsakademier.

Klassiske gymnasiale fag og profilfag
I løbet af de tre år på HTX, har du en række klassiske gymnasiale fag såsom matematik, dansk, engelsk, historie og samfundsfag. Profilfagene på HTX er fysik, kemi, biologi, bioteknologi, teknologi og teknik.

Robotteknologi, miljø, motor og mekanik
I faget teknologi arbejder vi på en specialisering indenfor robotteknologi og miljø. I faget fysik arbejder vi blandt andet med et projekt omkring motor og mekanik. Eleverne arbejder på at bygge en gokart. Projektet omkring gokarten vil løbe hen over de næste mange år, hvor flere generationer af HTX-elever vil arbejde på optimering af motor og brændstofforbrug.

Spændende samarbejde med store virksomheder
I bioteknologi sigter vi mod et styrket samarbejde med flere af de store lokale virksomheder. Indenfor faget bioteknologi har HTX i Kalundborg allerede nu oparbejdet et stærkt samarbejde med Roskilde og Københavns Universitet, og HTX-studenterne har undervejs helt ekstraordinært fået mulighed for at besøge retsmedicinsk institut i København.

Studieretningsfag
Bioteknologi A, Matematik A

Har du lyst til at løse fremtidens store opgaver med sundhed og klima, er studieretningen Biotek og Matematik noget for dig. Klimaændringer og sult kræver fokus på fødevareproduktion, og nye sygdomstyper og epidemier skaber behov for udvikling af medicin. Adgang til rent drikkevand og forbedrede produktionsmetoder er nogle af fremtidens indsatsområder, hvor bioteknologi bidrager til løsningerne. Du lærer også, hvordan matematiske modeller og analyser understøtter logisk og abstrakt problemløsning.

Studieretningsfag
Kommunikation og It A, Programmering B

Vil du gerne være kreativ med digitale medier og samtidig forstå, hvordan den digitale verden grundlæggende virker, og hvor den bevæger sig hen? Så er studieretningen med Kommunikation & IT og Programmering lige noget for dig.

Her arbejder vi dels med at producere kommunikationsprodukter til digitale og trykte medier og dels med at forstå den digitale verdens byggesten via programmering. Vi kan arbejde med alt fra hjemmesider, blogs, videoer og podcasts til spildesign og kampagner. Mulighederne er mange, og du er selv med til at bestemme de overordnede emner, vi beskæftiger os med.

En stor del af arbejdet er praktisk. Vi ser naturligvis på andres kommunikationsprodukter og får en masse viden, men i sidste ende handler det om, at du bliver god til at producere noget selv. I den proces lærer du bl.a. om projektstyring, strategisk kommunikation, målgrupper, grafisk design, kampagneplanlægning, spildesign, programmeringssprog og meget andet. – Alt sammen brugbar viden og fremtidssikrede kompetencer, som du let kan overføre til dine andre fag og din dagligdag i øvrigt.

Obligatoriske fag uanset studieretninger

En HTX består af nedenstående obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Idehistorie B
 • Biologi C
 • Informatik C


Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Mindst tre fag på A-niveau

En HTX består af fag på tre niveauer: A, B og C. Det højeste niveau er A.

Man skal have mindst tre fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Tilvælg ekstra fag på A-niveau

Som HTX-elev har du mulighed for at vælge flere end tre fag på A-niveau.

I alle de fag, du har på A-niveau, skal du op i mindst én eksamen. Hvis du har mere end tre A-niveau fag, så stiger antallet af eksamener også. Har du f.eks. 5 fag på A-niveau, skal du op i 11 eksaminer frem for det normale antal på 9.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis.

Mindst 9 eksaminer

På HTX skal du op til mindst 9 eksaminer i alt på de tre år.

På grundforløbet skal du til prøver i Naturvidenskabeligt grundforløb og Produktudvikling. Prøvekaraktererne kommer på eksamensbeviset, men de to prøver tæller ikke med i det samlede antal eksaminer.

Du skal kun til eksamen i nogle af dine fag. Da eksamen bestemmes ved eksamensudtrækket, kan sammensætningen være vidt forskellig fra elev til elev. Dog ligger det fast, at alle HTX-elever skal til eksamen i:

 • Dansk A, skriftlig
 • SOP (Studieområdeprojektet), mundtlig

Vi tilbyder følgende valgfag på HTX:

 • Samfundsfag B
 • Tysk C (fortsætter)
 • Engelsk A
 • Filosofi C
 • Fysik A
 • Idræt C
 • Kemi A
 • Matematik A*
 • Psykologi C
 • Teknologi A


Som udgangspunkt indgår der altid 2 centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene udgør sammen med de obligatoriske fag og valgfag dit samlede studieretningsforløb, og vi tilbyder en lang række tidssvarende, spændende og anvendelsesorienterede fag.

Vi har fokus på, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i læringsprocessen. Med en teknisk studentereksamen på HTX er du således klædt rigtig godt på til videregående uddannelse og job i Danmark – eller udlandet.

Direkte efter 9. klasse

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse
 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts


Direkte efter 10. klasse

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse
 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 1. marts


Ikke direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering.

Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på. Derefter vurderer vi, om du kan blive optaget.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Opfylder du ikke ovenstående krav

Eller har du ansøgt for sent, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelse på HTX

Du kan søge om optagelse via www.optagelse.dk fra 15. februar 2024 og frem til ansøgningsfristen 13. marts 2024. 

I 9. eller 10. klasse
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

Slide

FUN FACTS

92%

HAR FÅET

NYE VENNER

PÅ SKOLEN

Slide

FUN FACTS

55%
LYTTER
TIL

TOPGUNN

Slide

FUN FACTS

57%

VIL LÆSE

VIDERE PÅ

UNIVERSITET

Slide

FUN FACTS

62%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

VI HJÆLPER DIG MED SPØRGSMÅL

I studievejledningen får du hjælp til optagelse, valg af studie/studieretning og støttemuligheder.

Michael Gransøe
Studievejleder
EUD/EUX Teknisk og Proces og AMU
+45 72 29 04 22
mig@neg.dk

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder
EUD/EUX Business, 10. klasse, HHX og HTX
+45 30 70 18 67
kaje@neg.dk

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.