Første skoledag

Studieture og ekskursioner

DER ARRANGERES STUDIETUR FOR ALLLE KLASSER PÅ K10, EUX, HHX og HTX

Praksisnære opgaver, kropslige øvelser og tværfaglige forløb fremmer din læring. Vi flytter derfor ofte undervisningen ud af klasselokalet i form af virksomhedsbesøg, ekskursioner og studieture.

Ekskursioner
Der er løbende ekskursioner ud af huset. Disse kan både være karriereorienterede, hvor vi tager på besøg på forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De kan være faglige, hvor vi besøger museer, laver undersøgelser eller oplever kulturelle indslag. Og de kan være sociale, hvor vi sammen skaber relationer og dyrker fællesskabet.

Studieture
Der arrangeres studieture på vores forskellige uddannelser.

Der arrangeres fælles studieture for alle procesoperatører og lager- og transportelever, hvor man får mulighed for at besøge forskellige virksomheder inden for proces, byggeri og lager- og transport i udlandet.

K10 rejsedestinationerne varierer. Nogle gange går turen til udlandet andre gange rejser vi i Danmark. Rejsen for K10 foregår i begyndelsen af efteråret

Gymnasieklasserne rejser på forskellige tidspunkter, hvor det giver mening i deres uddannelser, så de kan få det optimale faglige indhold ud af turen. Alle rejserne går typisk til et europæisk land, hvor to af klassens lærere sammen med eleverne er nået til enighed om en destination. Der bliver lagt et program for faglige aktiviteter i de fag, klassen har de to lærere til samt andre fag, hvis klassens undervisere finder dette relevant. Studieturene omfatter et fagligt og kulturelt program af cirka 5 dages varighed.

Elever er ikke forpligtede til at deltage i studieture. Hvis en elev ikke deltager, tilbyder skolen et alternativ til dette.

Generelt forsøger vi at arrangere studieture inden for en beløbsgrænse, hvor de allerfleste kan være med. Eleverne informeres om rejsens pris i god tid. Eleverne indbetaler til turen på skolens konti. Det endelige regnskab udarbejdes af rejselærerne. Er der penge til overs udbetales de til hver enkelt elev senest 4 uger efter hjemkomst.

For elever på erhvervsuddannelserne vil deres virksomhed som udgangspunkt finansiere dele af turen, men der kan forekomme egenbetaling afhængig af uddannelse og destination.

Hvis studieturen indebærer aktiviteter, der kræver særligt udstyr, som ski, vandrestøvler, rygsæk, gives eleverne besked om dette i god tid.

Der informeres om transportformen i god tid. Ofte benyttes bus, tog og/eller fly.

Forplejning
Eleverne gøres opmærksom på hvilke måltider, de selv skal betale. Normalt er morgenmad inkluderet.

Medicin og sygdom
Eleverne skal skriftligt via Lectio informere rejselærere om medbragt medicin og sygdomme 2 uger inden afrejsedato.

Elever som ikke har dansk pas
Rejselærerne undersøger i god tid før rejsen, om der er elever i klassen, som ikke har dansk pas. Rejselærerne sikrer sammen med eleven, at eleverne kommer i gang med at skaffe sig:

Pas (NB! Det kan tage lang tid.)
Ud- og tilbagerejsetilladelse (for elever med opholdstilladelse med ikke dansk statsborgerskab)
Visum

Forsikringer
NEG Kalundborg må ikke tegne forsikringer, så eleverne er ikke forsikrede via skolen. Det er derfor vigtigt, at eleverne selv er forsikret. Eleverne skal medbringe det blå EU-sygesikringskort, og eleverne skal have en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker hjemtransport i tilfælde af sygdom. Eleverne bedes medbringe relevant telefonnummer og policenummer i forhold til forsikringen på rejsen. En almindelig husstandsforsikring dækker normalt tyveri af genstande.

Retningslinjer vedr. tilbagebetaling
Ved en elevs selvforskyldte rejseafbud tilbagebetales betalingen normalt ikke. Hvis rejseafbuddet sker, så der kan søges og ske tilbagebetaling fra rejseselskab mv., tilbagebetales det relevante beløb. Allikelund Gymnasium bestræber sig på at bestille pakkerejser, så eventuelle aflyste rejser i størst muligt omfang dækkes af rejsegarantifonden. Hvis en aflyst rejse dækkes af rejsegarantifonden, er der tilbagebetaling.

Der skal sikres et højt informationsniveau. Informationsbreve stiles til elever og forældre/værge, og de sendes til forældres/Værges og elevers e-Boks af skolen. Alle informeres skriftligt om betalingsfrister og om, hvordan betalingen foregår.

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

Slide

FUN FACTS

92%

HAR FÅET

NYE VENNER

PÅ SKOLEN

Slide

FUN FACTS

55%
LYTTER
TIL

TOPGUNN

Slide

FUN FACTS

57%

VIL LÆSE

VIDERE PÅ

UNIVERSITET

Slide

FUN FACTS

62%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

VI HJÆLPER DIG MED SPØRGSMÅL

I studievejledningen får du hjælp til optagelse, valg af studie/studieretning og støttemuligheder.

Michael Gransøe
Studievejleder
EUD/EUX Teknisk og Proces og AMU
+45 72 29 04 22
mig@neg.dk

Kamilla Schmidt Riise
Studievejleder
EUD/EUX Business, 10. klasse, HHX og HTX
+45 30 70 18 67
kaje@neg.dk

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.